DysLing

Beroepsvereniging voor dyslexielinguïsten

Aanmelding als lid

Toelatingseisen:

Voor het lidmaatschap gelden de volgende eisen*:

*Taalwetenschappers die lid zijn van het NRD kunnen direct lid worden.

*Studenten Taalwetenschap kunnen aspirant-lid worden.

Meer informatie over DYSLING? Mail dan naar: info@dysling.nl of bel: 020-77 095 78