DysLing

Beroepsvereniging voor dyslexielinguïsten

Doel van de vereniging

De beroepsvereniging DysLing behartigt de professionele belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zowel op vakinhoudelijk als op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied is de vereniging actief. DysLing stelt zich ten doel om de kwaliteit van de dyslexiezorg te verbeteren, door deze een meer taalwetenschappelijke basis te geven. Dit geldt zowel voor het diagnosticeren van dyslexie naar ernst en uitingsvorm als voor het opstellen van een nauwkeurig op de problemen van de dyslecticus gericht behandelplan. In aansluiting hierop wordt bij de behandeling gewerkt vanuit taalwetenschappelijk inzicht en met taalkundig verantwoord en effectief lesmateriaal.

De beroepsvereniging DysLing streeft op korte termijn naar vergoeding van de behandeling van ernstige dyslexie door taalwetenschappers die gespecialiseerd zijn in dyslexie.