DysLing

Beroepsvereniging voor dyslexielinguïsten

Wat zijn dyslexielinguïsten?

Dyslexielinguïsten hebben een universitaire opleiding op het gebied van de toegepaste en/of theoretische taalwetenschap voltooid. Ze hebben uitgebreide kennis op de volgende gebieden van de toegepaste taalwetenschap: taalverwerving, taalpathologie en anderstaligheid. Zij beschikken eveneens over kennis op de gebieden van de theoretische taalwetenschap: fonologie, grammatica, morfologie, pragmatiek en semantiek (d.w.z. woordenkennis wat betreft: woordinhoud, woordgebruik, woordenschat, woordfrequentie en etymologie). Binnen hun opleiding en/of door middel van postacademische cursussen hebben zij zich gespecialiseerd in dyslexie. Dyslexielinguïsten zijn werkzaam als behandelaar en onderzoeker in gespecialiseerde dyslexie-instituten of in zelfstandig gevestigde dyslexiepraktijken. Zij maken altijd deel uit van een multidisciplinair netwerk, waardoor intercollegiale toetsing gewaarborgd is.