DysLing

Beroepsvereniging voor dyslexielinguïsten

DysLing

DysLing is de beroepsvereniging van taalwetenschappers die gespecialiseerd zijn in dyslexie. Dyslexielinguïsten onderzoeken en behandelen dyslexie vanuit een breed taalwetenschappelijk perspectief.